Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Diya Custom Suits zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Diya Custom Suits zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Privacy Statement
Dit is de website van Diya Custom Suits

Ons bedrijfsadres is Kwartsweg 46
2665 NN Bleiswijk

Ons postadres is Kwartsweg 46
2665 NN Bleiswijk

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 27343283
Ons B.T.W.-nummer is ………….

Bij elk bezoek aan onze website herkend onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
– de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt
– om de inhoud van onze website te verbeteren
– om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
– om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
– om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
– om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail.

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Disclaimer
Voor de toegang tot en het gebruik van de Diya Custom Suits website gelden, naast de toepasselijke wet – en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik en bezichtiging van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Inhoud
De op deze website getoonde informatie wordt door Diya Custom Suits met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Diya Custom Suits sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Wij accepteren ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden, waarnaar in deze site verwezen wordt. Diya Custom Suits kan de inhoud(teksten, afbeeldingen, geluiden, hyperlinks en andere objecten) van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Diya Custom Suits is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindigen. Het auteursrecht op deze website berust bij Diya Custom Suits. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diya Custom Suits.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Diya Custom Suits. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diya Custom Suits.

Website van derden
De Diya Custom Suits kan hyperlinks naar andere websites bevatten die buiten het domein van Diya Custom Suits liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet door Diya Custom Suits gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze website links zijn aangebracht waarvan de bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt dat downloaden geheel voor uw eigen risico.
De links houden geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt Diya Custom Suits geen enkele aansprakelijkheid. Noch is Diya Custom Suits op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van die webpagina`s

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website diyatailors.nl. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.